Uutiset

20.07.2015: Vastine Pirkanmaan SETA ry:n tiedotteeseen 19.07.2015

20.07.2015 

Vastine Pirkanmaan SETA ry:n tiedotteeseen 19.07.2015

Pirkanmaan SETA ry on julkaissut 19.7.2015 tiedotteen koskien Tampere Pride -tapahtuman ja Pirkanmaan SETA ry:n välisen yhteistyön haasteita. Puheenjohtaja Tuure Pitkäsen allekirjoittama yhdistyksen tiedote keskittyy kritisoimaan henkilönä allekirjoittanutta, joten vastaan siihen myös siinä roolissa.

Heteroiden maailmassa kaikilla heteroilla on mahdollisuus järjestä kulttuuritilaisuuksia ja muita tilaisuuksia. Onko Setan linja nyt se, että vain he saavat järjestää tilaisuuksia? Kun homojen vapautuminen alkoi 1970-luvulla, oli maailmassa lukuisia erilaisia homotoimijoita. Nykyisin, kun homojen asema on paljon parantunut, Seta näyttää yrittävän takertua epätoivoisesti jonkinlaiseen yksinoikeuteen homotapahtumiin. Olen vain järjestänyt hyvässä uskossa ja vilpittömin mielin kulttuuritoimintaa vähemmistöille, ja nyt siitä ristiinnaulittavana. 

 

Yhteistyöasiat ovat niitä tuotannollisia asioita, joita ei mielestäni kuulu käydä julkisessa keskustelussa. Pirkanmaan SETA ry:n kanssa on ollut aikaisemmin konsensus siitä, ettei tapahtumayhteistyön ongelmia lähdetä käsittelemään julkisesti. Nyt järjestön ilman ennakkoilmoitusta julkaisema tiedote sisältää puolitotuuksia ja puhtaasti totuudenvastaisia väitteitä. Pirkanmaan SETA ry:n tiedotteen erityisesti sisältäessä asian sijaan henkilöön kohdistuvia kannanottoja sekä suoriksi sitaateiksi sanomisistani nähtäviä kohtia, pidän järjestön yksipuoleista ulostuloa erityisen epäreiluina.

 

Pitkänen jättää ymmärrettävästi Pirkanmaan SETA ry:n osuutta koskevat asiat sekä Tampere Pride -tapahtumaa kohtaan vuosittain kohdistaman järjestelmällisen tapahtuman haittaamisen mainitsematta. Toivon, että järjestön jäsenistö ja yleisesti sateenkaarikansa osaa kuitenkin nähdä Pirkanmaan SETA ry:n subjektiivisen julkitulon takaa löytyvän todennäköisesti enemmän sävyjä kuin nyt esitetty hyvä - paha -asettelu, joka järjestön tiedottamisen näkökulma on ollut pitkin vuosia. Vastassa ollessa seta-järjestö, on toki helppoa nähdä lähtöasetelmana se, että Pirkanmaan SETA ry on automaattisesti ollut uhri, vaikkei asia välttämättä niin todellisuudessa olisi.

 

En usko, että Pirkanmaan SETA ry:n tiedotteen mukainen yhteistyön ongelmien julkikäsittely on oikea tapa tilanteen korjaamiseen. Se sen sijaan hajottaa tilannetta entisestään, mistä Pirkanmaan SETA ry:n hallituksen on täytynyt olla tietoinen.

 

Pirkanmaan SETA ry:n tiedote on yksipuoleinen ja merkittävästi totuutta vääristävä reaktio julkisuudessa käytyyn keskusteluun kahden pride-tapahtuman tilanteesta Tampereella. Tämäntyyppinen ulostulo ei ollut yllätys. Se noudattaa kaavaa, jolla Pirkanmaan SETA ry on järjestöstatustaan käyttänyt tapahtumaa vastaan alusta alkaen.

 

Puheenjohtaja Pitkäsen allekirjoittama tiedote jättää mainitsematta useita merkittäviä yksityiskohtia, jotka ovat johtaneet tilanteeseen, jossa olen julkisestikin todennut kilpailutilanteen olemassa olon, vaikka Tampere Pride ja Pirkanmaan Pride eivät tapahtumina kilpailisikaan.

 

Pitkänen ei myöskään mainitse esittämissään yhteistyölasku- tai verkko-osoite- tai Pirkanmaan SETA ry:n osuutta yhteistyön puuttumiseen. Pitkänen unohtaa mainita Pirkanmaan SETA ry:n toiminnan, joka on ollut mainitsemani luottamuspulan perusta. Pitkäsen verkko-osoiteasian yhteydessä vaatimuksekseni luovutukselle esittämä vaatimus laskunmaksusta on totuudenvastainen; olen ollut valmis domainin heille luovuttamaan, mutta ehtona on ollut myös Pirkanmaan SETA ry:n puolelta luottamusta palauttava toiminta. Ei voi olla aina niin, että 1+1 on Pirkanmaan SETA ry:lle 2 ja meille 0. Pitkäsen virheellinen väite asiassa voi toki johtua siitä, etten ole suostunut fi-verkko-osoitteita koskevien sääntöjen vastaisesti myymään heille osoitetta, vaan pyytänyt Pirkanmaan SETA ry:tä esittämään muuta vastavuoroisuutta, kuten esimerkiksi järjestön maksamatta jättämän yhteistyölaskun maksamista yhtenä vaihtoehtona vuoropuhelun aloittamiseksi. Kyseessä on ollut esimerkki ja Pirkanmaan SETA ry:ltä on pyydetty vastaehdotusta asiassa.

 

Pitkänen ei ymmärrettävästi tuo esille järjestön hyökkäyksiä tai esimerkiksi kilpailunestosopimuksia, joita Pirkanmaan SETA ry on tehnyt paikallisten elinkeinoelämän toimijoiden kanssa alueellisen kilpailun rajoittamiseksi myös Tampere Pride -tapahtuman osalta. Pitkänen ei myöskään kerro yhteistyöneuvotteluissa Pirkanmaan SETA ry:n useampana vuonna vaatimaa yhteistyön ehtoa, jonka perusteella en olisi saanut järjestää Tampereella mitään tapahtumia tiloissa, joita Pirkanmaan SETA ry on käyttänyt toiminnassaan. Tämä käsittääkseni järjestön tuotoltaan merkittävien Leimarit-bileiden kilpailun estämiseksi.

 

Puheenjohtaja Pitkäsen Pirkanmaan SETA ry:n tiedotteessa viitatessa Tampere Pride -tavaramerkkiin, hän ei muista mainita, ettei hallinnoimani tavaramerkki (reknro. 248806) ole estänyt Tampere Pride -nimen käyttöä, vaan kyseessä on kuvatavaramerkki, joka suojaa Tampere Pride -logoa väärinkäytöltä. Asia on hyvin tiedossa Pirkanmaan SETA ry:ssä ja Pitkäsellä; järjestö itse vaati rekisteröintiprosessin yhteydessä ennakkoilmoituksetta tavaramerkin kumoamista Patentti- ja rekisterihallitukselta.

 

Pitkänen on lukenut Tampere Pride -Kulttuuritapahtuma ja Sateenkaarifestivaali -tapahtumaa koskevan opinnäytetyöni, johon Pirkanmaan SETA ry:n tiedotteessa viittaa. Sielläkin asiasta on selvä esittely. Jostakin syystä järjestö päätti kuitenkin esittää asian totuudenvastaisesti tiedotteessaan.

 

Pirkanmaan SETA ry ei tiedotteessaan, viitatessaan uuden, vuonna 2014 rekisteröidyn Tampere Pride ry -kulttuuriyhdistyksen pieniin taloudellisiin resursseihin, muistanut mainita, että Pirkamaan SETA ry on hyödyntänyt Tampere Pride -tapahtumaa yksipuoleisesti taloudellisesti, järjestämällä tapahtuma-ajankohdalle sattuvia Pride-Leimareita, jotka ovat merkittävästi vähentäneet tapahtuman tuotannon viime vuoteen asti ainoaa tulonlähdettä, pääsylippumyyntiä. Pride-Leimareiden sijoittaminen Tampere Pride -tapahtuman yhteyteen on tuskin ollut vahinko. Myös vuonna 2015 Pirkanmaan SETA ry sattumalta järjesti Leimarit-bileet juuri Tampere Pride -tapahtuman aikaan.

 

Järjestön sidosryhmien edustajat ovat ihmetelleet, miksi Tampere Pride -tapahtuma ei Pirkanmaan SETA ry:n bileitä maininnut. Tähän on helppoa vastata; järjestö ja puheenjohtaja Pitkänen ovat kieltäytyneet kaikesta yhteistyöstä, he järjestävät yksipuoleisesti kilpailevaa tapahtumasisältöä, eivätkä järjestön bileet täyttäneet Tampere Pride -tapahtuman yhteistyön pelisääntöjä, joissa vuoden 2015 tapahtumasta alkaen on painotettu ilmaisuutta, iltabileet mukaan lukien.

 

Monet kysyvät, miksei Tampereella tapahdu mitään sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluville. Julkisuudessa ihmetellään, miksi on perustettu Tampere Pride ry tuottamaan kulttuuripainoitteista sisältöä seta-järjestön jo toimiessa alueella. Matkailijat usein kysyvät, miksei Tampereella ole gay-yöelämää Mixei-homobaarin lisäksi. Kukaan ei kuitenkaan ole kysynyt, mikä on erittäin aggressiivisesti Tamperetta vain omana toiminta-alueenaan pitävän Pirkanmaan SETA ry:n vaikutus asiassa. Eihän seta-järjestö voi toimia väärin tai syrjivästi.

 

Olen miettinyt, olisiko Tampereella edes vuosittaista Tampere Pride -tapahtumaa, saati lisäksi Pirkanmaan Pride -tapahtumaa, mikäli en olisi Tampere Pride -tapahtumaa alkanut järjestää täällä vuonna 2010. Tosiasia on se, että kun QLife's Gay Finland -verkkopalvelua ylläpitävänä ja QLife Traveller's Guide -ilmaisjakelumatkaopasta julkaisevana liikkeenharjoittajana otin yhteyttä senaikaisen Tampereen Seta ry:n puheenjohtajaan, ja ehdotin, että Tampereen gay-elämän piristämiseksi järjestö alkaisi järjestää vuosien tauon jälkeen Tampere Pridea, heitä ei tapahtuman järjestäminen kiinnostanut.

 

Vasta, kun aloin järjestää tapahtumaa, seta-järjestön vaihtunut uusi hallitus ja uusi puheenjohtaja heräsivät asiaan. Siitä päivästä alkaen, Tampere Pride 2010 -tapahtuma julkistettiin, on nykyisen Pirkanmaan SETA ry:n aktiivit toteuttaneet järjestelmällistä hyökkäämistä Tampere Pride -tapahtumaa ja minua henkilönä kohtaan. Syytökset ovat vaihdelleet, mutta puheenjohtaja Pitkänen toki niistä tärkeimmät kiteyttää erinomaisesti Pirkanmaan SETA ry:n tiedotteessa. Hän unohti painottaa kaupallisuutta, jota järjestö on ystävällisesti tiedottamisessa ja järjestön virallisissa mediatiedotteissa Tampere Pride -Kulttuuritapahtuman ja minun puolestani menestyksellisesti tuonut esille.

 

Puheenjohtaja Pitkäsen Pirkanmaan SETA ry:n tiedotteessa esittämistä väitteistä Tampere Pride -tuotannon toimintaan tai motiiveihin, suuri osa on vähintään puolitotuuksia tai täysin virheellisiä. En hetkeäkään epäile, ettei se olisi tarkoituksellista. Kun me Tampere Pride -tapahtuman tuotannossa vuosittain hakkaamme päätä seinään ja mietimme, onko tässä mitään järkeä, ja järjestääkö tapahtumaa ensi vuonna, ainoa syy tälle pohdinnalle on ollut Pirkanmaan SETA ry:n asiattomaksi kokemamme käytös sekä seta-järjestöroolia hyväksikäyttäen toteutettu kiusaaminen ja syrjintä. Olisiko tamperelaisten sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien etu oikeasti se, että joku ei tuottaisi heille meidän tapahtuman sisältöisiä tapahtumia, jotka perustuvat mahdollisuuteen kokea ja kohdata?

 

Tätä työtä tehdään omalla kustannuksella ja ajalla. Harvassa ovat saadut kiitokset tapahtumista ja tilaisuuksista. Ilman meitä jää vain Pirkanmaan SETA ry ja heidän tuottama sisältö Tampereen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien elämään. Se varmastikin olisi eittämättä Pirkanmaan SETA ry:n hakeman monopoliaseman unelmatilanne.

 

Tampere Pride -tapahtuma on vuosittain pyrkinyt saavuttamaan yhteistyötä Pirkanmaan SETA ry:n kanssa. Tätä työtä on puolestani jatkettu myös vuonna 2015 viime metreille asti. Me tosiaan mainostimme Pirkanmaan Pride -tapahtumaa, otimme osaa sen kulkueeseen ja kehotimme käymään Leimarit-bileissä. Viime viikon Tampere Pride -tapahtuman tilaisuuksissa Leimareista tiedotettiin avoimesti niin kysymättä kuin kysyttäessä.

 

Suurina kiista-asioina esiin tuoduista kohdista totean, että olen ollut valmis luopumaan puheenjohtaja Pitkäsen mainitsemasta laskusaatavasta ja luovuttamaan heille ilmaiseksi pirkanmaanpride.fi -verkko-osoitteen. Kysymykseen, mihin he olisivat vastavuoroisesti valmiita, en ole tähän päivään mennessä saanut vastausta - vain Pirkanmaan SETA ry:n 19.07.2015 julkaiseman yksipuoleisen tiedotteen.

Toistan vielä:
Heteroiden maailmassa kaikilla heteroilla on mahdollisuus järjestä kulttuuritilaisuuksia ja muita tilaisuuksia. Onko Setan linja nyt se, että vain he saavat järjestää tilaisuuksia? Kun homojen vapautuminen alkoi 1970-luvulla, oli maailmassa lukuisia erilaisia homotoimijoita. Nykyisin, kun homojen asema on paljon parantunut, Seta näyttää yrittävän takertua epätoivoisesti jonkinlaiseen yksinoikeuteen homotapahtumiin. Olen vain järjestänyt hyvässä uskossa ja vilpittömin mielin kulttuuritoimintaa vähemmistöille, ja nyt siitä ristiinnaulittavana.

Olen viimeksi tänään ollut yhteydessä Pirkanmaan SETA ry:n puheenjohtaja Pitkäseen ja vedonnut häneen yhteistyöasioissa julkiseen mustanmaalaukseen siirtymisen sijaan olemassa olevan keskusteluyhteyden vahvistamiseen. Tahtotilan osoittaminen ja pallo on näin ollen Pirkanmaan SETA ry:llä.

Ilkka Veiström

Tervetuloa Tampere Pride 2015-tapahtumaan!

 Tampere Pride 2015 16.7. - 19.7.2015 on suunnattu paikallisille asukkaille sekä koti- ja ulkomaisille matkailijoille. Luvassa on mielenkiintoisia kokemuksia aamusta iltaan!

Kulttuuritapahtuma isolla Koolla!